Overijssels Filmhuis Overleg

OFF - tot volgend jaar

Het Overijssels Film Festival dankt alle bezoekers, alle vrijwilligers, alle subsidiënten en allen die hebben mee gewerkt en daardoor het Overijssels Film Festival (Poort naar Europa) tot een succes hebben gemaakt: 3.100 bezoekers, 71 filmvoorstellingen,15 locaties, 14 lezingen. Tot volgend jaar!

OFF POORT NAAR EUROPA

Voor de derde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen het Overijssels Film Festival. Officiële opening is donderdagavond 18 oktober in Filmhuis Hengelo en het festival duurt een hele maand. Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig. Het thema is dit jaar `Poort naar Europa’. Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa tonen. Het programma inclusief 15 gratis toegankelijke lezingen is zo goed als rond.

filmcursus weet wat je ziet, uitverkocht

De cursus ‘Kunst van het Kijken 8: Weet wat je ziet', over beeldmanipulatie en alternatieve feiten op zaterdag 24 maart is uitverkocht. Gert de Graaff laat ons dan zien op welke manieren wij worden gestuurd in onze mening. Theorie en praktijk gaan bij hem altijd samen. Aan de hand van vele voorbeeldfragmenten, waarvan hij er in de loop van de tijd ruim 15.000 heeft verzameld, geeft Gert vanuit zijn ervaring als filmmaker/ editor/ fanatiek kijker inzicht in hoe bewegend beeld werkt.

maart 2018 - koninklijke onderscheiding

Herman Reckman is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Woensdag 14 maart 2018 kreeg Herman de orde opgespeld door de burgemeester van Almelo. Herman werd benoemd vanwege zijn vrijwillige inzet aan het cultureel-maatschappelijk leven in Almelo en daarbuiten gedurende bijna een halve eeuw.
Behalve medeoprichter in 1972 van Stichting Filmhuis Almelo in de aller begindagen van filmhuizen in Nederland, en daar ononderbroken actief, is Herman Reckman ook bestuurslid van de Vereniging Overijssels Filmhuis Overleg sinds 2003.
Herman zet zich al sinds zijn jeugd onbezoldigd in voor de (film) cultuur. Zijn inzet geldt niet alleen Almelo maar geheel Overijssel. Als bestuurslid én drijvende uitvoerende kracht bij het filmhuis Almelo heeft Herman niet alleen gezorgd dat er sowieso een filmhuis is in Almelo, dat Almelo behoort tot de koplopers in filmhuisvertoning in Nederland, maar ook heeft hij over bijna een halve eeuw heen inmiddels gezorgd voor continuïteit van deze filmvertoning. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat er een filmhuiscultuur is in Almelo, dat het publiek al jaren de weg weet te vinden en dus deel kan nemen aan een breder cultureel én sociaal leven, ook heeft hij hiermee bereikt dat er altijd reuring is waarvan anderen mede-profijt hebben.
Als penningmeester van het Overijssels Filmhuis Overleg draagt Herman al vijftien jaar bij aan het `bevorderen van Overijssels mediabeleid in de breedste zin des woords’. In Nederland is geen vergelijkbaar platform aanwezig met zo een continuïteit, toegankelijkheid en onderlinge solidariteit dat er is voor en door de leden. Dat is mede te danken aan de continue hands-on mentaliteit van Herman en zijn ervaring en kennis die hij voor een ieder ter beschikking stelt.
Hierbij feliciteren, en danken, wij Herman. Hij heeft het verdiend.

februari 2018 - filmcursus weet wat je ziet

Zaterdag 24 maart 2018 organiseert Filmkenniscentrum i.s.m. Concordia en Filmhuis Hengelo in Filmhuis Hengelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 8: Weet wat je ziet', over beeldmanipulatie en alternatieve feiten. Gert de Graaff laat ons zien op welke manieren wij worden gestuurd in onze mening. Theorie en praktijk gaan bij hem altijd samen. Aan de hand van vele voorbeeldfragmenten, waarvan hij er in de loop van de tijd ruim 15.000 heeft verzameld, geeft Gert vanuit zijn ervaring als filmmaker/ editor/ fanatiek kijker inzicht in hoe bewegend beeld werkt.

OFF - tot volgend jaar

Het Overijssels Film Festival dankt alle bezoekers, alle vrijwilligers, alle subsidiënten en allen die hebben mee gewerkt en daardoor het Overijssels Film Festival (Poort naar het Oosten) tot een succes hebben gemaakt: 1312 unieke bezoekers, 32 filmvoorstellingen,14 locaties, 12 lezingen, 1 symposium, 5 voordrachten. Tot volgend jaar!

oktober 2017 - pers voor OFF

Het Overijsselse Film Festival heeft niet te klagen over regionale aandacht.
RTVOost besteedde ruim aandacht in het televisieprogramma Overijssel vandaag aan het festival. Op de radio van RTVOost werd het festival door dj's en in interviews besproken. Ook de Tubantia was zeer geïnteresseerd gezien het coverartikel van 3 pagina's dat men wijdde aan het festival.

19 OKTOBER 2017 - FILM IN DE REGIO

Donderdag 19 oktober vond een symposium plaats met als thema: film in de regio. Centraal stond de vraag: Waar vindt de groei in filmvertoning plaats en wat betekent dat voor de regio? Het ging over bereikbaarheid, over spreiding en over veranderende opvattingen inzake de wereldse blik. Voor de bezoeker betekent dit dichtbij huis in de eigen habitat deelnemen aan cultuur, voor de cultuur betekent het overal gezien kunnen worden en bestuurders biedt het de mogelijkheid aansluiting te houden met de bewoners en zich te onderscheiden of te manifesteren.
Uit heel Nederland waren 35 verschillende organisaties aanwezig om hierover te praten.

In de brochure `Film in Overijssel V grenzen aan de groei’ wordt geconstateerd dat de groei van de filmtheaters vooral in grote steden en in kleinere gemeenten plaats vindt. Een derde van de Nederlanders kan niet in de eigen gemeente naar de film. Een derde van het filmtheaterbezoek vindt plaats in kleinere tot middelgrote gemeenten. Filmkenniscentrum presenteerde analyses en cijfers over toegankelijkheid, groei, uitbreiding en trends hieromtrent in zowel grote steden als in de kleinste gemeenten. De bioscopen zien groei in de toekomst. Dat zal gepaard moeten gaan met vernieuwing. Waar vindt dat plaats en wat betekent dat voor de regio? Daar is nog ruimte voor uitbreiding en vernieuwing en daar zijn nog een redelijk aantal onafhankelijk bioscopen. Ron Sterk, ceo van bioscoopconcern Vue Nederland reflecteerde hierop.
Willemien van Aalst, sr. adviseur bij BMC Advies, lid raad van toezicht van de Fundatie en tot voor kort directeur van het Nederlands Film Festival ging in op beleidstrends door en van lagere overheden.
Regionale succesvolle praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd door Harri de Vries en Han Evers. Harri de Vries is voorzitter van Filmhuis Zevenaar dat een regionale functie heeft, in korte tijd een circuit opzette binnen de Europese samenwerking EuropaCinemas en van klein filmhuis groeide tot dagelijkse vertoner en momenteel bezig is met uitbreiding tot twee of drie zalen. Han Evers is directeur van Rabotheater de Meenthe in Steenwijk dat vorige maand met film begon en nu al staat de duizelen van het succes.De tweede editie van het Overijssels Film Festival, Poort naar het Oosten is weer in voorbereiding. De opening wordt momenteel vormgegeven en de eerste films zijn reeds geboekt.

OKT.-NOV. 2017 - OVERIJSSELS FILM FESTIVAL

De tweede editie van het Overijssels Film Festival, Poort naar het Oosten is weer in voorbereiding. De opening wordt momenteel vormgegeven en de eerste films zijn reeds geboekt.

JUNI 2017 - BIJEENKOMST TECHNIEK

Samen met de Nederlandse Verenging van Bioscopen en Filmtheaters organiseert Filmkenniscentrum op 6 juni in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht van 10.00 tot 12.00 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de NVBF een bijeenkomst over filmtechniek. Dit op verzoek van de filmtheaters. Aanmelden via de NVBF. Op basis van de vragen die leven onder de filmtheaters is een programma opgesteld waarbij een aantal experts uit de branche antwoord zullen geven. Charlie Cappetti (Focus Filmtheater Arnhem) zal als gespreksleider optreden. Vragen met betrekking tot het VPF systeem en het project Cinema Digitaal worden beantwoord door de directie van Cinema Digitaal Ron Sterk en Michael Lambrechtsen. Vragen over hardware en software worden beantwoord door Matthew Jones (Ymagis Group/dcinex) en door Frank de Neeve (freelance journalist). Onderwerpen die aan bod zullen komen: Techniek van de toekomst: 4K, 3D, laser, Virtual Reality, LED-schermen, etc.; Hardware & software: wat kan én mag je er mee doen, de compatibiliteit van oude en nieuwe technieken, hoe lang blijft apparatuur bruikbaar (levensduur en dagwaarde) en ondersteunt (verkrijgbaarheid onderdelen), etc.; Samenwerking en VPF: wanneer eindigt het Cinema Digitaal VPF-systeem, wat zijn mogelijkheden voor samenwerking met oog op aanschaf nieuwe apparatuur, etc.; Financiering:wat zijn de kosten voor een nieuwe zaal (toekomstige apparatuur), zijn er upgrades mogelijk, reservering maken en samenwerkingsmogelijkheden, etc.

april 2017 - FILMCURSUS DE AUTEUR ZIJ MET ONS

‘Kunst van het Kijken 7: De auteur zij met ons.’ Zaterdag 8 april 2017 organiseert Filmkenniscentrum in Filmhuis Hengelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 7: De auteur zij met ons’. Gerwin van der Pol zal uitleggen en laten zien hoe film én toeschouwer samen een emotiemachine vormen. Ditmaal staat de kijker centraal en niet de film als grote sturende kracht. Uitgangspunt is dat de toeschouwer om te kunnen omgaan met zijn gevoelens en ervaringen bij het filmkijken deze, soms ongemakkelijke, gevoelens wegwerkt door de film aan een auteur toe te schrijven. Die heeft het dan gedaan: lekker makkelijk. Afhankelijk van onze voorkennis vormen wij ons van de auteur een beeld en we vullen dit beeld in. Tegelijkertijd geeft de film ons allerlei signalen die ons leiden naar dit beeld. Het is een samenspel. Ondanks vele verschillende definities van een auteur herkennen wij als publiek een auteur omdat we deze zelf mede vormgeven: de wat brave Alfred Hitchcock net zo goed als de vaak heftige Lars von Trier. Met een auteur, in tegenstelling tot een maker zonder eigen stempel, gaan we een relatie aan zoals met een vriend. Dat kan ook als we nog niks weten van die auteur behalve de film die we net hebben gezien. En deze auteur gebruiken we dan weer als excuus om de schuld te geven van of om af te rekenen met onze eigen emoties.

okt. 2016 - GROEN LICHT BOUW VIKING FILM & THEATER

Van de site van filmhuis De Keizer: Hoera Viking Film & Theater kan door! Gisteravond heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid voor extra financiering ten behoeve van de bijzondere fundering van de Viking gestemd. Deze instemming betekent dat wij binnenkort eindelijk kunnen beginnen met de bouw van het nieuwe theater- en filmhuis voor Deventer en omstreken, waar Theater Bouwkunde en filmhuis De Keizer in opgaan. Dat betekent dat het filmhuis van twee naar vier zalen kan gaan en daarmee Deventer de filmvertoner krijgt die bij de stad past.

okt. 2016 - Overijssels Film Festival

Overijssel heeft weer een filmfestival. Overijssel poort naar het Oosten is het thema van dit festival van Duitse films in Overijssel. De Overijsselse filmtheaters vertonen in oktober-november verspreid over de provincie voorpremières, zeer recente Duitse films en een enkele klassieker. Van dit speciale programma is te genieten bij het grootste tot in het kleinste filmhuis. Filmkenniscentrum verzorgt de coördinatie.
Dit nieuwe festival is tevens een aanzet voor een jaarlijks terugkerend filmfestival dat Overijssel momenteel ontbeert. Het is een gevolg van de unieke intensieve samenwerking van de Overijsselse filmhuizen.
Na de Duitse eenwording werd in Duitsland de filmindustrie gestimuleerd. Sindsdien maakt de Duitse film een nieuwe bloei door. In korte tijd is een nieuwe generatie Duitse acteurs en regisseurs opgestaan. Er worden sterk inhoudelijke en persoonlijke films gemaakt en veel van de nieuwe Duitse regisseurs tonen een zeer realistische weergave van het dagelijks leven in hun films. Films die verder reiken dan het verleden, hetgeen overigens in Duitsland niet wordt vermeden.

juli. 2016 - Cultuurnota Overijssel

In de vergadering van 8 juni jl. is de nieuwe cultuurnota 2017 - 2020 van de provincie Overijssel `Cultuur in de Schijnwerpers - verbinden, versterken en vernieuwen' met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De cultuurnota is het resultaat van een participatieproces waarin Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, inwoners en samenwerkingspartners samen zijn opgetrokken. In totaal hebben meer dan 350 deelnemers meegedacht over alle aspecten van het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Uit het participatieproces bleek een breed gedragen behoefte aan stabiliteit en continuïteit, met voldoende ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De provincie Overijssel zet daarom met Cultuur in de Schijnwerpers de ingeslagen weg voort, met oog voor verbetering en aanscherping op onderdelen. Filmkenniscentrum is er trots op dat ook zij in de cultuurnota wordt genoemd om ook in de toekomst filmvertoning in Overijssel te kunnen blijven ondersteunen. Voor het cultuurbeleid 2017-2020 is vanuit de cultuurnota jaarlijks een bedrag van ruim € 15 miljoen beschikbaar. Bij vaststelling van de perspectiefnota op 6 juli jl. is besloten komende periode per jaar 1 miljoen extra te investeren om de ambities in de cultuurnota verder te ondersteunen. Voor de nota: Cultuur in de schijnwerpers.

april 2016 - Grenzen van filmvertoning

Vrijdag 22 april vond de door Filmkenniscentrum georganiseerde bijeenkomst `grenzen van filmvertoning’ plaats. Bijna vijftig mensen afkomstig uit 28 organisaties, vrijwel allemaal kleine filmtheaters uit heel Nederland, waren aanwezig. Het was een pilot in die zin dat dit soort bijeenkomsten weliswaar vaker georganiseerd worden voor Overijsselse filmtheaters maar niet eerder werden opengesteld voor de andere Nederlandse filmtheaters.
Sprekers waren naast Pim Hermeling, Jorien Scholtens en Peter Bosma. Van de laatste twee staan de bijdragen hiernaast.
Uit de enquête na afloop bleek een grote mate van tevredenheid en behoefte. Vijftig procent van de geënquêteerden reageerde. Daarvan kwam 41% uit Overijssel, de anderen kwamen uit gemeenten verspreid over de rest van Nederland. Uit de antwoorden blijkt amper verschil tussen waardering van de Overijsselaars en anderen. Het eerste cijfer is afkomstig uit Overijssel, het tweede uit overig Nederland: Deelnemers waren tevreden (100% vs. 80%), vonden het nuttig (100% vs. 90%) en voor herhaling vatbaar (100% vs. 100%). Ook de locatie was goed gekozen (100% vs. 80%) en men kon voldoende discussiëren dan wel netwerken (86% vs. 80% respectievelijk 71% vs. 80%).
Gelukkig kwamen er ook veel suggesties voor vervolgdagen. Deze suggesties gingen over een breed scala aan vooral praktische onderwerpen: onder andere techniek, kassasystemen, eventcinema, educatie, marketing en financiering.
Ik concludeer dat er behoefte is van kleine filmtheaters om vaker samen te komen en kennis te delen. Het is voor herhaling vatbaar. Hier wordt aan gewerkt.

NOV. 2015 - FILM IN OVERIJSSEL IV. een benchmark

Ook in de nieuwe brochure Film in Overijssel IV van Filmkenniscentrum wordt weer uitgebreid gekeken naar de filmvertoning in Overijssel. Ditmaal wordt Overijssel ook vergeleken met de overige provincies. De fundamentele vraag in deze vergelijking is: wat is de plaats van de Overijsselse filmsector in het filmlandschap? Hoe valt de vergelijking met andere provincies uit? Daarnaast zijn uiteraard de meest actuele cijfers over de Overijsselse filmvertoning opgenomen.


JUNI 2015 - Filmcursus montage

Zaterdag 6 juni en zaterdag 20 juni 2015 organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg in filmhuis Almelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 6: Live Montage’. Interesse: neem contact op via info@filmkenniscentrum.nl.

Info

Achtergrondafbeelding: The red turtle, Michael Dudok de Wit, Lumière