Overijssels Filmhuis Overleg

Filmhuizen

Film is een makkelijke, toegankelijke en betaalbare manier om mensen in elke gemeente van kunst en cultuur te laten genieten en elkaar te laten ontmoeten. In Overijssel lukt dat wonderwel.

Het bezoek aan de Overijsselse filmhuizen is al jaren 40 tot 50% hoger dan het filmhuisbezoek in de rest van Nederland. Het gewone filmbezoek volgt de landelijke trends, en die zijn ook goed. Film wordt beter bezocht en is beter gespreid dan alle andere kunsten bij elkaar. Film bereikt met dertig miljoen betalende bezoekers drieënvijftig procent van de Nederlandse bevolking. In Overijssel gaat het jaarlijks om bijna 1,7 miljoen betalende filmbezoekers. En men voelt zich verbonden. De Overijsselse filmhuizen hebben ruim 12.000 leden. De filmtheaterbezoeker in Overijssel is een sterke participant. Gelukkig, want gratis is ook voor de filmhuizen geen verdienmodel.

Filmbezoek wordt in Nederland traditioneel gesplitst in bezoek aan een filmhuis cq. filmtheater en in bezoek aan de bioscoop. De verschillen zijn gebaseerd op het doel van de filmvertoning, de soort films die vertoond worden en daarmee uiteindelijk ook in publiek en ambiance. Kortom, het gaat om winst versus cultuurspreiding. Het verschil in filmhuis en filmtheater is vooral een verschil in grootte. Tegenwoordig spreekt men vaker van filmtheater. Het klinkt wat chiquer. Naast de bioscopen en filmhuizen zijn er, typisch voor Overijssel, een groot aantal kleinere filmhuizen in kulturhusen. Omdat kulturhusvertoners geen lid mogen zijn van de branchevereniging Nederlandse Vereniging van Bioscoopexploitanten zijn er restricties in hetgeen ze kunnen programmeren. Mede daardoor vertonen ze ook minder actueel. De naamgeving `filmkulturhus’ zou wel mogen veranderen, een alternatief is echter nog niet geopperd.

In Overijssel zijn drie grote filmhuizen die dagelijks vertonen met samen acht zalen en vier kleine filmhuizen die niet-dagelijks vertonen. Ook zijn er acht filmhuizen in kulturhusen die niet-dagelijks vertonen. En er is nog een filmhuis dat in een bioscoop vertoont. Verder zijn er in Overijssel nog negen bioscopen met eenenveertig zalen.

De filmhuizen hebben hun eigen verzorgingsgebied binnen de regio. In het eigen verzorgingsgebied wordt de culturele zorg door en voor de inwoners geleverd. In Twente zijn de meeste filmhuizen. De programmering daar is onderling onderscheidend en aanvullend. Opvallend is dat noaberschap in cultuur typisch Oosters schijn te zijn. Behalve in Overijssel kent alleen Gelderland een gelijksoortig overleg als het OFO. Dat terwijl er in Nederland toch ongeveer 85 kleinere filmhuizen zijn die zwemmen in een zee van brutalere bioscopen en grote filmhuizen. Opvallend is ook dat vele kleine filmhuizen in Overijssel gehuisvest zijn in een gebouw waar ook een klein theater is gevestigd, vaak van de zusterorganisatie van het OFO het OKTO, het Overijssels Klein Theater Overleg dat tweeëntwintig leden telt.

Filmhuizen


Achtergrondafbeelding: Een vlucht regenwulpen, Ate de Jong, EYE