Overijssels Filmhuis Overleg

Verder lezen

Filmkenniscentrum heeft een aantal brochures gemaakt. Enkele ervan vindt u aan de rechterkant op deze pagina. Specifiek over de Overijsselse filmvertoning zijn sinds 2010 door Filmkenniscentrum zeven brochures gemaakt. In 2010 verscheen Film in Overijssel. Dat is een nulmeting naar de stand van zaken van de filmvertoning in Overijssel met daaraan gekoppeld een publieksonderzoek bij alle Overijsselse filmhuizen. Film in Overijssel II actualiseerde vooral de stand van zaken in 2012. Film in Overijssel III toont de stand van zaken per 2014. Het bevat ook weer een onderzoek. Ditmaal naar de keuzes van het publiek gerelateerd aan de films die zowel door filmhuizen als door bioscopen in Overijssel worden vertoond. In 2015 verscheen Film in Overijssel IV. In deze benchmark wordt Overijssel vergeleken met de andere provincies. Ook geeft het de meest actuele cijfers over filmvertoning in Overijssel. Film in Overijssel V onderzoekt intensief de groei van de filmvertoning en de spreiding hiervan. Het programma is onderwerp van Film in Overijssel VI. In hoeverre onderscheidt het filmhuis zich nog van de bioscoop? Over drie jaar werden alle films en 50 miljoen bezoeken op een rijtje gezet en werd gekeken naar overlap in filmvertoning tussen filmhuis en bioscoop en het bezoek hierbij. Film in Overijssel VII uit 2021 heeft het coronajaar 2020 en het cultuurbeleid voor zover dat over filmvertoning gaat als onderwerp.
Speciaal over de niet dagelijkse filmvertoners verschenen twee brochures met de tweede als aanvulling op de eerste: Verkenning Kleinschalige Filmvertoning uit 2021 en Kleinschalige Filmvertoning. Het gaat om de film uit 2023.
Niet van eigen hand maar er wel aan meegewerkt is de brochure Filmtheaters en Cultuurbeleid. Handreiking voor bestuurders van provincies en gemeenten. Dit is een uitgave van Eye, het IPO en de VNG. Een update verscheen in 2015.
Het rapport van Trendbureau Overijssel is een toekomstverkenning. Zowel nota's van Overijssel als van Gelderland zijn opgenomen. Beide provincies, samen landsdeel Oost, liggen erg in elkaars verlengde. Ook het gepresenteerde Cultuurmanifest speelt hier op in.

Brochures

Achtergrondafbeelding: The look of silence, Joshua Oppenheimer, Cinema Delicatessen