Overijssels Filmhuis Overleg

februari 2022 - Boeren, burgers en buitenlui - definitief: 1 april 2022 [geen grap]

Eindelijk. na enkele keren uitstel kan `Boeren, burgers en buitenlui' doorgaan. Drie voorpremières, drie prijswinnende korte films, drie inleidingen. En in de andere zaal een conferentie over filmvertoning op schaal. Voor het volledige programma klik hier. Kaartjes via Mimik. Aanvang 10.30 uur - einde 17.30 uur, Mimik Deventer.

januari 2022 - Vereniging van Filmhuizen opgericht

Een nieuwe vereniging voor Nederlandse filmvertoners is opgericht: De Vereniging Van Filmhuizen. Kleinschalige filmhuizen / filmtheaters die structureel maar niet dagelijks vertonen kunnen lid worden.
Met de oprichting van de VVF wordt een hiaat opgevuld. Het ontbrak in Nederland nog aan een kennis- en lobbyplatform specifiek voor de kleinere filmvertoners. De filmvertoners die vrijwel altijd onbezoldigd, zonder winstoogmerk en vooral in kleinere steden en dorpen mooie films vertonen. Deze filmvertoners hebben andere belangen, andere werkwijzen en begeven zich in een andere omgeving dan de bioscopen en de dagelijks vertonende grootstedelijke filmtheaters. Dat levert andere mogelijkheden maar ook andere problemen en dat vraagt dus om een andere benadering. Dat kan nu gezamenlijk.
De VVF is opgericht om de kleinschalige filmvertoners met raad en daad bij te staan en om voor hun belangen op te komen. De vereniging is dus zowel naar binnen als naar buiten gericht, beide in de positieve zin van het woord. En dat is nodig want alhoewel er meer en meer kleine filmvertoners zijn, wordt de positie van de kleinschalige vertoner ook meer en meer bedreigd door andere verdienmodellen, door technische ontwikkelingen en soms door overheidsbeleid.

DECEMBER 2021 - BOEREN, BURGERS EN BUITENLUI - GAAT NIET DOOR. GELUKKIG 2022

Nieuws is het inmiddels niet meer. Door de nieuwe lockdown valt ook het programma op 7 januari in het water. Momenteel wordt gekeken naar andere data of andere kanalen. Elkaar ontmoeten en spreken blijft van belang en meerwaarde hebben zeker voor de nieuwe vereniging van filmhuizen. Hierover later meer. Iedereen een gezond en gelukkig nieuwjaar gewenst!

december 2021 - Boeren, burgers en buitenlui - laatste programmawijzigingen

Door de nieuwe Covid-19 maatregelen is de capaciteit in Mimik uiteraard beperkt op 7 januari. Gelukkig hebben we zalen bij kunnen zetten. Ondanks Covid-19 is de belangstelling namelijk groot en het programma bijna uitverkocht. We hebben enkele kleine programmawijzigingen door moeten voeren. De aanvangstijden van de films 's middags zijn enigszins veranderd zodat het programma om 17.00 uur is afgelopen. De conferentie is iets ingekort. Men kan nu nog steeds naar de film na afloop van de conferentie. De film `The worst person in the world' hebben we vanwege de lengte ervan moeten vervangen door de film `Flee'. Daarmee zijn voor wat betreft de kwaliteit van het programma wat ons betreft geen concessies gedaan. Voor het complete nieuwe programma klik hier.

november 2021 - Boeren, burgers en buitenlui

Het Overijssels Film Festival heeft dit jaar als werktitel `boeren, burgers en buitenlui’. Ook al verwijst deze uitdrukking tegenwoordig naar `het ganse volk’, ze heeft nog steeds de connotatie van verschil en van een intrinsieke waarde van het platteland. Boer is zelfs een geuzennaam geworden. In het hedendaagse gebruik van de woorden boeren en burgers zijn burgers meestal geen boer maar zijn boeren wel altijd burger.
Vanwege Covid-19 is het OFF teruggebracht naar een compacte versie van één dag. Twee zalen in Mimik te Deventer staan vrijdag 7 januari 2022 het OFF ter beschikking. Een zaal wordt gebruikt voor het vertonen van voorpremières zoals gebruikelijk tijdens het festival. Deze films worden voorafgegaan door korte lezingen door Gerlinda Heywegen. Deze lange films worden bovendien voorafgegaan door korte (afstudeer) films van jong Nederlands talent en tevens prijswinnaars van Twente Shorts 2021.
De andere zaal wordt gebruikt voor een programma dat gericht is op professionals. Daaronder verstaan we alle betrokkenen die filmvertoning mogelijk maken. In een groot festival zou dat `industry’ genoemd worden maar zo een grote broek trekken we niet aan. Hier zal het thema van deze editie `boeren, burgers en buitenlui’ uitgediept en verder besproken worden. In twee sessies zal gesproken worden over trends die landelijk waarneembaar zijn maar vooral lokaal impact hebben. Voor het complete programma klik hier.

NOVEMBER 2021 - ALTERNATIEF VOOR OVERIJSSELS FILM FESTIVAL VERPLAATST

Wederom is het alternatief voor het Overijssels Film Festival verplaatst en wel naar vrijdag 7 januari 2022. Het zal wel gewoon plaatsvinden in Mimik te Deventer. Daar wordt dan een filmprogramma gepresenteerd bestaande uit vier voorpremières met voorfilms en lezingen / inleidingen en parallel daaraan gesprekken over trends in filmtheaterland. Verdere invulling volgt.

OKTOBER 2021 - VERKENNING VAN KLEINE FILMHUIZEN

Tijdens het Nederlands Film, Festival zijn de eerste resultaten van de inventarisatie van kleinere filmvertoners in Nederland gepresenteerd. Nederland is bijna 100 kleine vertoners rijker dan we dachten en die vertoners samen trekken naar schatting jaarlijks 100.000 bezoekers. Tijdens het Overijssels Film Festival wordt het gehele rapport gepresenteerd.

augustus 2021 - Alternatief voor Overijssels Film Festival

Omdat Corona nog steeds de boel op zijn kop zet zal op 26 november als alternatief voor het Overijssels Film Festival in Mimik te Deventer een filmprogramma gepresenteerd worden bestaande uit vier voorpremières met voorfilms en lezingen / inleidingen en parallel daaraan gesprekken over trends in filmtheaterland. Verdere invulling volgt.

augustus 2021 - Prijsverhoging Filmservice definitief

Dank voor alle steun en hulp bij het aankaarten en pogen de prijsverhoging door Filmservice ongedaan te maken. Helaas gaat de prijsverhoging door. Het vertonen van films door kleine filmvertoners zal duurder worden. Over zin en onzin van deze prijsverhoging is al genoeg gezegd. Laten we hopen dat er snel alternatieven komen voor Filmservice.

augustus2021 - Cursus weer live [o.v.b. corona-maatregelingen]

In `Kunst van het kijken 11: Film te midden van andere kunsten' wordt de wederzijdse beïnvloeding van de film met andere kunsten bezien. Ook deze cursus is speciaal voor en in samenspraak met Filmkenniscentrum ontwikkelt door Jan Salden. Hij is docent filmtheorie, cursusgever, filmkenner en vooral bevlogen spreker over film.
Helaas moest deze cursus wegens Covid-19 uitgesteld worden tot nader datum. Een cursus van Jan Salden boet enorm in indien deze online gegeven wordt. We hopen op 16 oktober aanstaande hem weer live te mogen begroeten.

augustus 2021 - Verkenning naar kleine filmhuizen gestart

Samen met stichting Natte Haring en gesteund door het Nederlands Filmfonds is Filmkenniscentrum gestart met een inventarisatie van kleinere filmvertoners in Nederland. Deze lokale vertoners zijn buiten hun eigen gemeente weinig zichtbaar. Niet bekend is hoeveel er zijn en waar ze zich bevinden en hoe ze te werk gaan. Het vermoeden is wel dat het om een aanzienlijk aantal gaat en dat ze een belangrijke functie hebben in de filmketen. Een groot aantal hiervan bevindt zich in Overijssel dat hierin toch een voorbeeldfunctie heeft. Nu wordt ook daarbuiten gekeken.

juni 2021 - Filmservice misbruikt monopoliepositie

In dezelfde week dat de bioscopen en filmtheaters na een complete sluiting van een half jaar vanwege Covid-19 weer open mogen, hierbij staan te juichen en vrijkaartjes weggeven om het publiek aan te sporen weer terug te komen verdubbelt Filmservice de prijzen voor de allerkleinste filmvertoners.
Het belangrijkste argument dat Filmservice gebruikt voor deze prijsverhoging is dat de Filmservicegebruikers die openbaar vertonen een te grote concurrentie dreigen te vormen voor de bioscopen en filmtheaters die aangesloten zijn bij de brancheorganisatie Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters, de NVBF.
Dat argument wordt door niemand onderschreven.
Een brief hiertegen is inmiddels door 55 organisaties ondertekend. De brief is hier te lezen. Mede ondertekenen kan door een mail te sturen naar info@filmkenniscentrum.nl met de naam van de organisatie en de naam en functie van de ondertekenaar. Ook zijn er meerdere meldingen gedaan bij de Autoriteit Consument & Markt vanwege het misbruiken van haar monopoliepositie door Filmservice. Een melding is hier te maken.

mei 2021 - Overijssels Film Festival

De leden van het OFO blijven elkaar regelmatig zien in online -bijeenkomsten. Maar zoals iedereen weet: filmvertoning is al heel lang niet mogelijk en als vanouds wordt het ook nog niet.
Een aantal zaken zoals het filmfestival, een aantal cursussen en bijeenkomsten is online niet mogelijk, of niet zoals we het zouden willen, dus lopen we tegen grenzen aan. Plannen, verbouwingen, uitbreidingen en dergelijke zijn uiteraard goed denkbaar en voor te bereiden dus stilgezeten wordt er niet.

aug. 2020 - Overijssels Film Festival

Tot volgend jaar! Zo sloten we vorig jaar af. Het was de bedoeling dat oktober-november 2020 de vijfde editie, ons eerste jubileum, van het Overijssels Film Festival zou plaatsvinden. Na een langzame maar zekere opbouw die volgens ons lekker liep, elk jaar meer films, meer voorstellingen en meer bezoek en speciale programma's, leek een weer wat groter vervolg logisch.
En toen kwam Corona. Het ergste blijft deze crisis voor degenen die er rechtstreeks door getroffen zijn. Gelukkig zijn wij niet getroffen door het virus en zijn subsidiegevers zeer coulant. We doen het noodgedwongen voor wat betreft activiteiten rustig aan. Kortom alles staat stil.
Pas op de plaats maken heeft ook voordelen. We kunnen, min of meer verplicht maar toch, de boel opnieuw overdenken. Met de tijd die we daar nu voor nemen hopen we later een beter festival neer te zetten.
In de tussentijd werken we aan een beperkt maar mooi programma dat we binnenkort bekend hopen te presenteren. Tot ziens.

juli 2020 - Corona en het najaar

Inmiddels begint het besef door te dringen dat we nog lange niet bij af zijn. De bioscoopbranche lobbyt verder, net als vele andere brancheverenigingen, voor een versoepeling van de 1,5 metermaatregel. Ook bij uitverkochte zalen is de bezoekcapaciteit ongeveer 25% van voorheen, dat schiet niet op qua verdiensten. Afgezien van alle algemene maatregelen om het bedrijfsleven en kleine zelfstandigen te ondersteunen kunnen met name de grotere filmtheaters, waaronder alle grotere in Overijssel, nu ook in aanmerking komen voor extra overheidsondersteuning zodat zij ook na 2020 mooie films kunnen vertonen. De kleinere filmtheaters moeten het zelf zien te rooien. Dat lijkt wellicht logisch maar als van de 20 bioscopen en filmtheaters in Amsterdam er één omvalt is daar nog genoeg te zien. Dat is in bijvoorbeeld Emmen of Oldenzaal wel anders. Noodzakelijke culturele infrastructuur is een rekbaar begrip.
Desalniettemin zijn er binnen alle beperkingen twee nieuwe cursussen opgezet. In oktober zal Gerlinda Heywegen een cursus geven over het geven van inleidingen bij films. In november geeft Jan Salden een cursus over de relatie van film met andere kunsten. We kijken er naar uit.
In de tussentijd is ook de cultuurnota voor de periode 2021-2024 van de provincie Overijssel aangenomen. Filmkenniscentrum blijft partner van de provincie voor het realiseren van de doelen uit deze cultuurnota zodat door een divers cultuuraanbod en stevige netwerken cultuur toegankelijk blijft voor iedereen.

nov. 2019 - Overijssels Film Festival

Het Overijssels Film Festival 2019 zit er weer op. Er was weer meer bezoek, er waren weer meer films en meer voorstellingen dan de voorgaande jaren en er waren heel veel speciale zaken er om heen. Dank aan alle bezoekers, alle vrijwilligers, alle subsidiënten en alle anderen die hebben mee gewerkt om het festival tot een succes te maken. Wij gaan aan de slag voor een nog mooier vervolg. Tot volgend jaar.

okt. 2019 - Kleine filmhuizen en de de filmverspreiding

Donderdag 10 oktober vond een mini-symposium plaats bij Filmhuis Hengelo met als titel `de rol van kleine filmhuizen in de keten van filmverspreiding’. Het symposium werd mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel, door het Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel en het Nederlands Filmfonds. Vertegenwoordigers van achttien kleine filmhuizen waren aanwezig, evenals gasten van het Nederlands Filmfonds, de provincie Overijssel, Filmonderzoek Nederland, MU-bioscopen en anderen. Tevens werd het eerste exemplaar van `Film in Overijssel vi’ uitgereikt. De presentaties van de sprekers zijn bijgevoegd.
Dick Smits van Filmkenniscentrum gaf een terugblik over groei en spreiding van kleine en grote filmhuizen en presenteerde enkele cijfers uit het nieuwe `Film in Overijssel vi’. Zijn conclusie was: Kleine filmhuizen blijven veelal ten onrechte onder de radar: In gebieden zonder bioscoop gebeurt de spreiding van filmcultuur in 95% van de gevallen door en bij een klein filmhuis; De plaatselijke behoeft aan kleine filmhuizen is even groot of groter dan bij de grote filmhuizen gezien de groeicijfers; Het programma van een klein filmhuis is meer eigen, is meer uniek dan dat van een groot filmhuis gezien hun minimale overlap met bioscoopprogrammering i.t.t. de grote filmhuizen; In Overijssel is deze overlap met bioscopen substantieel kleiner dan in Nederland terwijl het bezoek er niet onder lijdt; Wellicht is het tijd voor een nieuw landelijk overleg voor kleine filmhuizen.
Piet Bijlholt van Arti Film vertelde hoe een distributeur aan zijn films komt en hoe die uiteindelijk bij de filmhuizen terechtkomen. Het bezoek aan festivals, het bieden op een film, de rol van en de afdracht aan sales-agents (de tussenpersonen), subsidies, de vertoningsrechten die voor een bepaald gebied en tijdsspanne gekocht worden, en tenslotte het matchen van de film aan de vertoner. Bij de films van Arti Film zijn dat vrijwel altijd filmhuizen maar welke filmhuizen? Dat kunnen kleine of grote filmhuizen zijn, in kleine gemeenten of in grote steden. Dat ligt niet op voorhand vast. Zeker niet sinds het wegvallen van de vpf. Zeker wordt het voor iedereen eenvoudiger om eerder films te laten zien.
Eline Bakker van Filmservice gaf uitleg over haar organisatie. Filmservice is een private organisatie die als tussenpersoon kan fungeren tussen de rechthebbenden van films (meestal de distributeur) en de vertoner (het kleine filmhuis). Behalve filmhuizen kunnen dat ook bijvoorbeeld bibliotheken, gevangenissen, vliegtuigmaatschappijen of kinderopvangorganisaties zijn. Zo is er één plek waar iedereen terecht kan. Filmservice neemt hierbij vooral de administratie over van distributeurs maar heeft tegelijkertijd een enorme collectie films op dvd / blu ray of video waaruit geput kan worden. Filmservice kan (bijna) altijd de rechthebbende opsporen en toestemming geven voor vertoning. Een enkele keer, als voorbeeld diende openluchtvoorstellingen, kan het zijn dat een distributeur toch geen toestemming verleent voor vertoning. Reclamemateriaal dat online te vinden is mag gebruikt worden. Binnenkort zal Filmservice ook streaming van films aanbieden. Dat is nu nog in ontwikkeling. Dvd en andere dragers worden dan overbodig. Filmservice houdt wel een window aan, een tijdsspanne tussen eerste uitbreng in bioscoop/filmhuis en vertoning via Filmservice.
Els Janssen Steenberg voorzitter van filmhuis Dieren schetste een beeld van het filmhuis. In de omgeving zijn een aantal veel grotere filmhuizen. Filmhuis Dieren is vooral gericht op de eigen omgeving. Zij zijn er behalve voor de kwaliteitsfilm ook voor sociale cohesie, voor samenwerking met anderen en uiteraard ook voor het avondje uit. Hun beleid is op dit soort zaken gericht. Filmhuis Dieren vertoont ook grotere films om breed publiek te kunnen trekken maar ook om de kosten te kunnen betalen. Niet alle groepen worden even goed bereikt. De bijdrage van de gemeente aan zaalhuur gaat in de praktijk direct door naar de schouwburg waarvan het filmhuis de accommodatie gebruikt. De meer `echte’ filmhuisfilms worden wat minder bezocht dan de familie/kinderfilms. De toekomst op huidige locatie is onzeker, samenwerking met anderen is wellicht een kans.
Herman Reckman van filmhuis Almelo, zonder powerpoint, hield zijn betoog heel kort. Het meeste was al gezegd.
Afgezien van een zeer informatieve middag werden, zeker na afloop, onderling en met de sprekers, veel praktisch-uitvoerende zaken besproken en oplossingen daarvoor aangedragen. Er was een gedeelde mening dat dit soort bijeenkomsten vaker nodig zijn.

aug. 2019 - OFF poort naar Europa

Voor de vierde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen het Overijssels Film Festival. Officiële opening is donderdagavond 10 oktober in Filmhuis Hengelo en het festival duurt een hele maand. Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig.
Het thema is dit jaar thema `identiteit’. In een gebied dat vaak als `de regio’ wordt betiteld is identiteit bijna als vanzelfsprekend tot in de haarvaten verankerd. Daarmee is deze regio een perfect uitgangspunt én een perfecte locatie om in het thema identiteit te grasduinen. Dat doen we op meerdere gebieden, disciplines en locaties.
Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa en onszelf tonen. Daarnaast is het beste uit het Twents Festival van de Korte Film te zien én zijn er films die mede door de provincie zijn mogelijk gemaakt.
De films worden met 15 lezingen opgeluisterd. Een bijbehorende fototentoonstelling `ons DNA’ is te zien bij Filmhuis Alleman in Goor, Filmhuis de Meenthe in Steenwijk, Filmhuis Hengelo, Filmhuis Denekamp en bij Filmhuis Borne.

OFF - tot volgend jaar

Het Overijssels Film Festival dankt alle bezoekers, alle vrijwilligers, alle subsidiënten en allen die hebben mee gewerkt en daardoor het Overijssels Film Festival (Poort naar Europa) tot een succes hebben gemaakt: 3.100 bezoekers, 71 filmvoorstellingen,15 locaties, 14 lezingen. Tot volgend jaar!

OFF POORT NAAR EUROPA

Voor de derde keer organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg en de aangesloten filmhuizen het Overijssels Film Festival. Officiële opening is donderdagavond 18 oktober in Filmhuis Hengelo en het festival duurt een hele maand. Het OFF is een festival van en door de Overijsselse filmhuizen. De opzet is dat het publiek meer en gevarieerder aanbod krijgt: ook of juist speciaal tot in de kleinste filmhuizen. Het festival is kleinschalig. Het thema is dit jaar `Poort naar Europa’. Met recente Europese films zal het OFF een poort naar Europa openen en een spiegel van Europa tonen. Het programma inclusief 15 gratis toegankelijke lezingen is zo goed als rond.

filmcursus weet wat je ziet, uitverkocht

De cursus ‘Kunst van het Kijken 8: Weet wat je ziet', over beeldmanipulatie en alternatieve feiten op zaterdag 24 maart is uitverkocht. Gert de Graaff laat ons dan zien op welke manieren wij worden gestuurd in onze mening. Theorie en praktijk gaan bij hem altijd samen. Aan de hand van vele voorbeeldfragmenten, waarvan hij er in de loop van de tijd ruim 15.000 heeft verzameld, geeft Gert vanuit zijn ervaring als filmmaker/ editor/ fanatiek kijker inzicht in hoe bewegend beeld werkt.

maart 2018 - koninklijke onderscheiding

Herman Reckman is benoemd tot ridder in de Orde van Oranje Nassau. Woensdag 14 maart 2018 kreeg Herman de orde opgespeld door de burgemeester van Almelo. Herman werd benoemd vanwege zijn vrijwillige inzet aan het cultureel-maatschappelijk leven in Almelo en daarbuiten gedurende bijna een halve eeuw.
Behalve medeoprichter in 1972 van Stichting Filmhuis Almelo in de aller begindagen van filmhuizen in Nederland, en daar ononderbroken actief, is Herman Reckman ook bestuurslid van de Vereniging Overijssels Filmhuis Overleg sinds 2003.
Herman zet zich al sinds zijn jeugd onbezoldigd in voor de (film) cultuur. Zijn inzet geldt niet alleen Almelo maar geheel Overijssel. Als bestuurslid én drijvende uitvoerende kracht bij het filmhuis Almelo heeft Herman niet alleen gezorgd dat er sowieso een filmhuis is in Almelo, dat Almelo behoort tot de koplopers in filmhuisvertoning in Nederland, maar ook heeft hij over bijna een halve eeuw heen inmiddels gezorgd voor continuïteit van deze filmvertoning. Hij heeft er niet alleen voor gezorgd dat er een filmhuiscultuur is in Almelo, dat het publiek al jaren de weg weet te vinden en dus deel kan nemen aan een breder cultureel én sociaal leven, ook heeft hij hiermee bereikt dat er altijd reuring is waarvan anderen mede-profijt hebben.
Als penningmeester van het Overijssels Filmhuis Overleg draagt Herman al vijftien jaar bij aan het `bevorderen van Overijssels mediabeleid in de breedste zin des woords’. In Nederland is geen vergelijkbaar platform aanwezig met zo een continuïteit, toegankelijkheid en onderlinge solidariteit dat er is voor en door de leden. Dat is mede te danken aan de continue hands-on mentaliteit van Herman en zijn ervaring en kennis die hij voor een ieder ter beschikking stelt.
Hierbij feliciteren, en danken, wij Herman. Hij heeft het verdiend.

februari 2018 - filmcursus weet wat je ziet

Zaterdag 24 maart 2018 organiseert Filmkenniscentrum i.s.m. Concordia en Filmhuis Hengelo in Filmhuis Hengelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 8: Weet wat je ziet', over beeldmanipulatie en alternatieve feiten. Gert de Graaff laat ons zien op welke manieren wij worden gestuurd in onze mening. Theorie en praktijk gaan bij hem altijd samen. Aan de hand van vele voorbeeldfragmenten, waarvan hij er in de loop van de tijd ruim 15.000 heeft verzameld, geeft Gert vanuit zijn ervaring als filmmaker/ editor/ fanatiek kijker inzicht in hoe bewegend beeld werkt.

OFF - tot volgend jaar

Het Overijssels Film Festival dankt alle bezoekers, alle vrijwilligers, alle subsidiënten en allen die hebben mee gewerkt en daardoor het Overijssels Film Festival (Poort naar het Oosten) tot een succes hebben gemaakt: 1312 unieke bezoekers, 32 filmvoorstellingen,14 locaties, 12 lezingen, 1 symposium, 5 voordrachten. Tot volgend jaar!

oktober 2017 - pers voor OFF

Het Overijsselse Film Festival heeft niet te klagen over regionale aandacht.
RTVOost besteedde ruim aandacht in het televisieprogramma Overijssel vandaag aan het festival. Op de radio van RTVOost werd het festival door dj's en in interviews besproken. Ook de Tubantia was zeer geïnteresseerd gezien het coverartikel van 3 pagina's dat men wijdde aan het festival.

19 OKTOBER 2017 - FILM IN DE REGIO

Donderdag 19 oktober vond een symposium plaats met als thema: film in de regio. Centraal stond de vraag: Waar vindt de groei in filmvertoning plaats en wat betekent dat voor de regio? Het ging over bereikbaarheid, over spreiding en over veranderende opvattingen inzake de wereldse blik. Voor de bezoeker betekent dit dichtbij huis in de eigen habitat deelnemen aan cultuur, voor de cultuur betekent het overal gezien kunnen worden en bestuurders biedt het de mogelijkheid aansluiting te houden met de bewoners en zich te onderscheiden of te manifesteren.
Uit heel Nederland waren 35 verschillende organisaties aanwezig om hierover te praten.

In de brochure `Film in Overijssel V grenzen aan de groei’ wordt geconstateerd dat de groei van de filmtheaters vooral in grote steden en in kleinere gemeenten plaats vindt. Een derde van de Nederlanders kan niet in de eigen gemeente naar de film. Een derde van het filmtheaterbezoek vindt plaats in kleinere tot middelgrote gemeenten. Filmkenniscentrum presenteerde analyses en cijfers over toegankelijkheid, groei, uitbreiding en trends hieromtrent in zowel grote steden als in de kleinste gemeenten. De bioscopen zien groei in de toekomst. Dat zal gepaard moeten gaan met vernieuwing. Waar vindt dat plaats en wat betekent dat voor de regio? Daar is nog ruimte voor uitbreiding en vernieuwing en daar zijn nog een redelijk aantal onafhankelijk bioscopen. Ron Sterk, ceo van bioscoopconcern Vue Nederland reflecteerde hierop.
Willemien van Aalst, sr. adviseur bij BMC Advies, lid raad van toezicht van de Fundatie en tot voor kort directeur van het Nederlands Film Festival ging in op beleidstrends door en van lagere overheden.
Regionale succesvolle praktijkvoorbeelden worden gepresenteerd door Harri de Vries en Han Evers. Harri de Vries is voorzitter van Filmhuis Zevenaar dat een regionale functie heeft, in korte tijd een circuit opzette binnen de Europese samenwerking EuropaCinemas en van klein filmhuis groeide tot dagelijkse vertoner en momenteel bezig is met uitbreiding tot twee of drie zalen. Han Evers is directeur van Rabotheater de Meenthe in Steenwijk dat vorige maand met film begon en nu al staat de duizelen van het succes.De tweede editie van het Overijssels Film Festival, Poort naar het Oosten is weer in voorbereiding. De opening wordt momenteel vormgegeven en de eerste films zijn reeds geboekt.

OKT.-NOV. 2017 - OVERIJSSELS FILM FESTIVAL

De tweede editie van het Overijssels Film Festival, Poort naar het Oosten is weer in voorbereiding. De opening wordt momenteel vormgegeven en de eerste films zijn reeds geboekt.

JUNI 2017 - BIJEENKOMST TECHNIEK

Samen met de Nederlandse Verenging van Bioscopen en Filmtheaters organiseert Filmkenniscentrum op 6 juni in Kinepolis Jaarbeurs Utrecht van 10.00 tot 12.00 uur voorafgaand aan de algemene ledenvergadering van de NVBF een bijeenkomst over filmtechniek. Dit op verzoek van de filmtheaters. Aanmelden via de NVBF. Op basis van de vragen die leven onder de filmtheaters is een programma opgesteld waarbij een aantal experts uit de branche antwoord zullen geven. Charlie Cappetti (Focus Filmtheater Arnhem) zal als gespreksleider optreden. Vragen met betrekking tot het VPF systeem en het project Cinema Digitaal worden beantwoord door de directie van Cinema Digitaal Ron Sterk en Michael Lambrechtsen. Vragen over hardware en software worden beantwoord door Matthew Jones (Ymagis Group/dcinex) en door Frank de Neeve (freelance journalist). Onderwerpen die aan bod zullen komen: Techniek van de toekomst: 4K, 3D, laser, Virtual Reality, LED-schermen, etc.; Hardware & software: wat kan én mag je er mee doen, de compatibiliteit van oude en nieuwe technieken, hoe lang blijft apparatuur bruikbaar (levensduur en dagwaarde) en ondersteunt (verkrijgbaarheid onderdelen), etc.; Samenwerking en VPF: wanneer eindigt het Cinema Digitaal VPF-systeem, wat zijn mogelijkheden voor samenwerking met oog op aanschaf nieuwe apparatuur, etc.; Financiering:wat zijn de kosten voor een nieuwe zaal (toekomstige apparatuur), zijn er upgrades mogelijk, reservering maken en samenwerkingsmogelijkheden, etc.

april 2017 - FILMCURSUS DE AUTEUR ZIJ MET ONS

‘Kunst van het Kijken 7: De auteur zij met ons.’ Zaterdag 8 april 2017 organiseert Filmkenniscentrum in Filmhuis Hengelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 7: De auteur zij met ons’. Gerwin van der Pol zal uitleggen en laten zien hoe film én toeschouwer samen een emotiemachine vormen. Ditmaal staat de kijker centraal en niet de film als grote sturende kracht. Uitgangspunt is dat de toeschouwer om te kunnen omgaan met zijn gevoelens en ervaringen bij het filmkijken deze, soms ongemakkelijke, gevoelens wegwerkt door de film aan een auteur toe te schrijven. Die heeft het dan gedaan: lekker makkelijk. Afhankelijk van onze voorkennis vormen wij ons van de auteur een beeld en we vullen dit beeld in. Tegelijkertijd geeft de film ons allerlei signalen die ons leiden naar dit beeld. Het is een samenspel. Ondanks vele verschillende definities van een auteur herkennen wij als publiek een auteur omdat we deze zelf mede vormgeven: de wat brave Alfred Hitchcock net zo goed als de vaak heftige Lars von Trier. Met een auteur, in tegenstelling tot een maker zonder eigen stempel, gaan we een relatie aan zoals met een vriend. Dat kan ook als we nog niks weten van die auteur behalve de film die we net hebben gezien. En deze auteur gebruiken we dan weer als excuus om de schuld te geven van of om af te rekenen met onze eigen emoties.

okt. 2016 - GROEN LICHT BOUW VIKING FILM & THEATER

Van de site van filmhuis De Keizer: Hoera Viking Film & Theater kan door! Gisteravond heeft de gemeenteraad met een grote meerderheid voor extra financiering ten behoeve van de bijzondere fundering van de Viking gestemd. Deze instemming betekent dat wij binnenkort eindelijk kunnen beginnen met de bouw van het nieuwe theater- en filmhuis voor Deventer en omstreken, waar Theater Bouwkunde en filmhuis De Keizer in opgaan. Dat betekent dat het filmhuis van twee naar vier zalen kan gaan en daarmee Deventer de filmvertoner krijgt die bij de stad past.

okt. 2016 - Overijssels Film Festival

Overijssel heeft weer een filmfestival. Overijssel poort naar het Oosten is het thema van dit festival van Duitse films in Overijssel. De Overijsselse filmtheaters vertonen in oktober-november verspreid over de provincie voorpremières, zeer recente Duitse films en een enkele klassieker. Van dit speciale programma is te genieten bij het grootste tot in het kleinste filmhuis. Filmkenniscentrum verzorgt de coördinatie.
Dit nieuwe festival is tevens een aanzet voor een jaarlijks terugkerend filmfestival dat Overijssel momenteel ontbeert. Het is een gevolg van de unieke intensieve samenwerking van de Overijsselse filmhuizen.
Na de Duitse eenwording werd in Duitsland de filmindustrie gestimuleerd. Sindsdien maakt de Duitse film een nieuwe bloei door. In korte tijd is een nieuwe generatie Duitse acteurs en regisseurs opgestaan. Er worden sterk inhoudelijke en persoonlijke films gemaakt en veel van de nieuwe Duitse regisseurs tonen een zeer realistische weergave van het dagelijks leven in hun films. Films die verder reiken dan het verleden, hetgeen overigens in Duitsland niet wordt vermeden.

juli. 2016 - Cultuurnota Overijssel

In de vergadering van 8 juni jl. is de nieuwe cultuurnota 2017 - 2020 van de provincie Overijssel `Cultuur in de Schijnwerpers - verbinden, versterken en vernieuwen' met grote meerderheid van stemmen aangenomen. De cultuurnota is het resultaat van een participatieproces waarin Gedeputeerde Staten, Provinciale Staten, inwoners en samenwerkingspartners samen zijn opgetrokken. In totaal hebben meer dan 350 deelnemers meegedacht over alle aspecten van het cultuurbeleid voor de komende vier jaar. Uit het participatieproces bleek een breed gedragen behoefte aan stabiliteit en continuïteit, met voldoende ruimte om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. De provincie Overijssel zet daarom met Cultuur in de Schijnwerpers de ingeslagen weg voort, met oog voor verbetering en aanscherping op onderdelen. Filmkenniscentrum is er trots op dat ook zij in de cultuurnota wordt genoemd om ook in de toekomst filmvertoning in Overijssel te kunnen blijven ondersteunen. Voor het cultuurbeleid 2017-2020 is vanuit de cultuurnota jaarlijks een bedrag van ruim € 15 miljoen beschikbaar. Bij vaststelling van de perspectiefnota op 6 juli jl. is besloten komende periode per jaar 1 miljoen extra te investeren om de ambities in de cultuurnota verder te ondersteunen. Voor de nota: Cultuur in de schijnwerpers.

april 2016 - Grenzen van filmvertoning

Vrijdag 22 april vond de door Filmkenniscentrum georganiseerde bijeenkomst `grenzen van filmvertoning’ plaats. Bijna vijftig mensen afkomstig uit 28 organisaties, vrijwel allemaal kleine filmtheaters uit heel Nederland, waren aanwezig. Het was een pilot in die zin dat dit soort bijeenkomsten weliswaar vaker georganiseerd worden voor Overijsselse filmtheaters maar niet eerder werden opengesteld voor de andere Nederlandse filmtheaters.
Sprekers waren naast Pim Hermeling, Jorien Scholtens en Peter Bosma. Van de laatste twee staan de bijdragen hiernaast.
Uit de enquête na afloop bleek een grote mate van tevredenheid en behoefte. Vijftig procent van de geënquêteerden reageerde. Daarvan kwam 41% uit Overijssel, de anderen kwamen uit gemeenten verspreid over de rest van Nederland. Uit de antwoorden blijkt amper verschil tussen waardering van de Overijsselaars en anderen. Het eerste cijfer is afkomstig uit Overijssel, het tweede uit overig Nederland: Deelnemers waren tevreden (100% vs. 80%), vonden het nuttig (100% vs. 90%) en voor herhaling vatbaar (100% vs. 100%). Ook de locatie was goed gekozen (100% vs. 80%) en men kon voldoende discussiëren dan wel netwerken (86% vs. 80% respectievelijk 71% vs. 80%).
Gelukkig kwamen er ook veel suggesties voor vervolgdagen. Deze suggesties gingen over een breed scala aan vooral praktische onderwerpen: onder andere techniek, kassasystemen, eventcinema, educatie, marketing en financiering.
Ik concludeer dat er behoefte is van kleine filmtheaters om vaker samen te komen en kennis te delen. Het is voor herhaling vatbaar. Hier wordt aan gewerkt.

NOV. 2015 - FILM IN OVERIJSSEL IV. een benchmark

Ook in de nieuwe brochure Film in Overijssel IV van Filmkenniscentrum wordt weer uitgebreid gekeken naar de filmvertoning in Overijssel. Ditmaal wordt Overijssel ook vergeleken met de overige provincies. De fundamentele vraag in deze vergelijking is: wat is de plaats van de Overijsselse filmsector in het filmlandschap? Hoe valt de vergelijking met andere provincies uit? Daarnaast zijn uiteraard de meest actuele cijfers over de Overijsselse filmvertoning opgenomen.


JUNI 2015 - Filmcursus montage

Zaterdag 6 juni en zaterdag 20 juni 2015 organiseert Filmkenniscentrum samen met het Overijssels Filmhuis Overleg in filmhuis Almelo de cursus ‘Kunst van het Kijken 6: Live Montage’. Interesse: neem contact op via info@filmkenniscentrum.nl.

Info

Achtergrondafbeelding: The red turtle, Michael Dudok de Wit, Lumière